Lasopleidingen

Lasopleiding: gegarandeerd werk

Wereldwijd wordt er gesproken over de kredietcrisis. Ook de metaalbranche heeft hieronder te lijden. De werkgelegenheid neemt af en Nederland vergrijst. Juist daarom is het nu heel belangrijk om vakkennis op peil te brengen en, liever nog, te behouden of zelfs te up-graden, om zo voorbereid te zijn op economisch betere tijden.

Askom Groep BV biedt daarom zelf scholing aan via:

Lasopleidingscentrum ‘De Kwinkweerd’

Algemeen
Onze expertise op het gebied van las- en montage werkzaamheden heeft geleid tot de oprichting van ons eigen lasopleidingscentrum aan de Kwinkweerd 119 in Lochem. Het lasopleidingscentrum bestaat naast Askom Groep BV, dat bekend staat als een flexibele, bekwame en toonaangevende dienstverlenende partner op het vlak van constructie bouw, machine(onderhoud), revisie werkzaamheden en (gecertificeerd) laswerk (o.a. piping).

Wij kennen de markt en de bijbehorende wensen en eisen van onze opdrachtgevers ten aanzien van de kennis van lassers. Onze modern geoutilleerde bedrijfshal, die tevens dient als leslocatie voor onze lasschool, voorziet onze cursisten van alle gemakken. Persoonlijke betrokkenheid bij de kandidaten, persoonlijke aandacht en kwaliteit staan bij ons voorop. Hiermee bieden wij onze relaties continuïteit.

Examens
Onze lasschool leidt de lassers op voor de examens van het Nederlandse Instituut voor Lastechniek (NIL). Met een leerovereenkomst kunnen de niveaus 1, 2, 3 en 4 ook op voor het diploma c.q. certificaat van Kenteq.

Afhankelijk van de gekozen lasrichting worden de praktijk- en theorielessen gegeven op maandag- of donderdagavond. Voor grotere groepen zijn cursussen mogelijk met kortere doorlooptijden. Data en lestijden worden dan in onderling overleg op maat vastgesteld.

Afhankelijk van het vooropleidingsniveau bij de beginners en gevorderden kunnen we meerdere keren per jaar een examen houden. Cursisten die het programma sneller doorlopen, worden hierdoor in staat gesteld hun opleiding eerder af te ronden. De examens voor de grond- en vakdiploma’s worden door het NIL georganiseerd en worden zowel schriftelijk als praktisch afgenomen.

Meerwaarde
Askom Groep BV is aangesloten bij verschillende brancheoverkoepelende organisaties, zoals de Metaalunie. Wij zijn een Kenteq erkend leerbedrijf en zijn tevens verbonden aan het NIL.
Askom Groep BV wordt gedreven door echte Achterhoekse ondernemers. De lasopleiding van de onderneming heeft een zeer hoog slagingspercentage; voor het cursusjaar 2012-2013 was dit 98%!

Subsidiemogelijkheden
Binnen de metaalnijverheid kunnen aangesloten bedrijven de lasopleidingen voor een groot deel gesubsidieerd krijgen door het OOM (Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf). De aanvraag hiervoor dient door het bedrijf te worden aangevraagd bij Stichting OOM, Postbus 15, 2390 AA Hazerswoudedorp, telefoon: 0172-521 500 (www.oom.nl).
Prijzen voor lasinrichting en cursuskosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Maatwerk
Naast de bovengenoemde opleidingsmogelijkheden bieden we ‘cursussen op maat’ aan. Te denken valt hierbij aan:

  • Kortlopende specifieke trajecten
  • Praktijklessen voor hobbyisten
  • Bijscholingslasprocessen in diverse disciplines: onderhoudsmonteurs, installatietechniek
  • Specifieke onderdelen: certificering, enz.
  • Tig lassen RVS/FE/AL, automonteurs, enz.
  • Korte trajecten voor de meer ervaren lassers.

Certificering
Lasmethode- en lasserskwalificaties kunnen wij eveneens op maat voor u samenstellen. Ons streven is om met zo weinig mogelijk certificeringen een groot dekkingsgebied te bewerkstelligen toegespitst voor u of uw bedrijf.
Alle normen zijn hiervoor mogelijk, zoals:

  • ASME IX
  • EN 287/288
  • AD Merkblatter (HP 2/1, HP3)

Wij adviseren u graag wat voor uw bedrijf de beste en voordeligste oplossing is.
Alle kwalificaties worden onder toezicht van een onafhankelijke keuringsinstantie afgenomen, waarmee tevens aan de PED richtlijnen wordt voldaan. Het up-to-date houden en bewaken van al uw kwalificaties middels de half- en tweejaarlijkse doorstempeling behoort tevens tot onze mogelijkheden.

Inspectie en afname
Inspectie en afname van laswerkzaamheden of producten volgens de hiervoor geldende specificaties kunnen wij ook voor u verzorgen. Een onafhankelijke gecertificeerde inspectie en keuringsdeskundige hebben wij voor u ter beschikking.

lassen